Závodní péče standardní – péče o zaměstnance firmy.

  1. Rozsah se řídí zejm. zákonem 373/2011 Sb., č.48/1997 Sb a Vyhláškou č.56/1997 Sb.
  2. Vstupní, výstupní, periodické, mimořádné prohlídky dle příslušného ceníku.
  3. Nabízím též možnost paušální roční platby za základní služby.

Závodní péče nadstandardní – péče o zaměstnance firmy dle individuální domluvy s majitelem firmy

Možnost paušální platby za nadstandardní závodní péči